Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie przygotowali reportaż o rodzinie Turczyńskich, która za ratowanie Żydów podczas okupacji została uhonorowana medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Informacje przesłała Elżbieta Baczewska, nauczycielka języka polskiego z LO w Brwinowie:

Licealiści uczestniczyli w projekcie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pod nazwą „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi”. Było to wieloetapowe przedsięwzięcie, obejmujące  spotkania z Polakami odznaczonymi medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem w Izraelu za ratowanie Polaków pochodzenia żydowskiego w czasie II wojny światowej.

Udział licealistów w projekcie trwał od października do czerwca 2014 r. i obejmował cykl spotkań z panią Wandą Kołomijską z domu Turczyńską z Brwinowa oraz przygotowanie pracy konkursowej – reportażu o rodzinie Turczyńskich – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

W finale konkursu na pracę upamiętniającą Sprawiedliwych znalazło się 40 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z całej Polski. Jury w składzie: płk prof. Witold Lisowski (pomysłodawca konkursu), prof. Janusz Durko, kmdr Józef Czerwiński bardzo wysoko oceniło nasz reportaż pt. „Gdy otworzyliśmy drzwi…”. Uczennice: Karolina Burchacka, Anna Jaworska, Gloria Embradora, Patrycja Kuczabo i Zuzanna Russyan oraz opiekun projektu, p. Elżbieta Baczewska, za pracę otrzymały szczególne wyróżnienie. Słowa uznania usłyszeli również koordynatorzy projektu:
 pani Katarzyna Baczyńska – dyrektor LO oraz p. Bernard Malinowski.

Dzięki staraniom płk prof. Witolda Lisowskiego prace konkursowe właśnie ukazują się w formie książkowej. Promocja tej publikacji w Brwinowie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie we wtorek 13 października.