Zanim woda czerpana z ujęć trafi do mieszkańców gminy Brwinów, przechodzi proces oczyszczania. Niedostępny na co dzień nowy obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie będzie można zwiedzić podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 15 i 16 czerwca 2013 r. 
 

Na zamkniętym na co dzień terenie znajdują się dwa budynki: stary (budynek „A”) i nowy (budynek „B”) SUW oraz trzy zbiorniki wyrównawcze, do których trafia uzdatniona woda. W czasie Festiwalu Otwarte Ogrody: w sobotę w godz.: 10-14 i w niedzielę w godz.: 15-17 pracownicy Jednostki Realizującej Projekt „Czyste życie” będą oprowadzać chętnych po obu budynkach SUW-u. Zainteresowani dowiedzą się, na czym polega proces uzdatniania wody, by nadawała się ona do spożycia.
 
Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się przy ulicy 11 Listopada 5 w Brwinowie zakończono wiosną 2013 roku. Inwestycja była konieczna w związku z rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców gminy na wodę. Wcześniej zdarzały się okresowe spadki ciśnienia wody na obszarach najbardziej oddalonych od budynku Stacji Uzdatniania Wody wybudowanej w 1994 roku. Rozbudowa ruszyła w październiku 2011 roku. W tym samym czasie został również rozbudowany SUW w Parzniewie, gdzie wymieniono urządzenia wewnątrz budynku: zdemontowano istniejącą linię i zastąpiono ją nową instalacją. System w Parzniewie zwiększył swoją wydajność z obecnych 18 m³/h do 40 m³/h, a SUW z Brwinowie ze 120 m³/hdo 200 m³/h.
 
Brwinowski SUW zyskał zupełnie nowy budynek z dwiema liniami technologicznymi, pozwalającymi na produkcję 80 m³ wody na godzinę. Surowa woda czerpana z trzech studni czwartorzędowych poddawana jest napowietrzaniu najpierw w mieszaczu rurowym a następnie w aeratorze, gdzie utleniane jest żelazo. Następnie z aeratora woda tłoczona jest kolejno do jednego z trzech filtrów wypełnionych katalitycznym złożem filtracyjnym, gdzie z wody usuwane są żelazo, mangan oraz szkodliwe związki organiczne. Po odfiltrowaniu wszystkich szkodliwych substancji uzdatniona woda transportowana jest do jednego z trzech zbiorników wyrównawczych (wspólnych dla obu budynków). Praca wszystkich urządzeń w budynku „B” w Brwinowie jest w pełni bezobsługowa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom sterowanie i monitorowanie działania poszczególnych elementów tej części SUW-u możliwe jest z poziomu stanowiska monitoringu znajdującego się budynku „A”. Z tego miejsca możliwe jest również monitorowanie pracy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy m.in. przepompowni ścieków i SUW-u w Parzniewie.  Do sieci wodociągowej uzdatniona woda tłoczona jest przez zespół sześciu pomp zlokalizowanych w budynku „A”. Ich pracą steruje komputer, dobierający właściwą wydajność pomp w zależności od intensywności poboru wody.
 
Realizacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brwinowie i w Parzniewie stanowi część projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.