Spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z organizacjami pozarządowymi było okazją do podsumowania ubiegłego roku oraz przedstawienia planów na 2015 r.  

Gmina Brwinów działa na podstawie uchwalanych każdego roku programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przewidują współpracę finansową i pozafinansową. W ubiegłym roku w budżecie gminy na ten cel przeznaczono 280 tys. zł. Dofinansowanie uzyskały 42 zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony zdrowia. Obecnie jeszcze trwa kontrola sprawozdań z realizacji tzw. całorocznych zadań z 2014 r.

W 2015 r. została zwiększona pula środków przeznaczonych na dotacje udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Został już ogłoszony konkurs na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na dofinansowanie w łącznej kwocie 187 tys. zł może liczyć 10 zadań rozpisanych na poszczególne dyscypliny sportu. Gmina wspiera w ten sposób piłkę nożną i halową, hokej na rolkach, siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy i ziemny, kulturystykę, lekką atletykę oraz sztuki walki: judo i jujitsu. Burmistrz podpisał już w styczniu dwie umowy dotyczące działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w czasie ferii zimowych.

Tradycją pierwszych w nowym roku spotkań burmistrza Arkadiusza Kosińskiego ze stowarzyszeniami stało się wspólne tworzenie kalendarza imprez. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak podała daty najważniejszych tegorocznych wydarzeń. Festiwal Otwarte Ogrody odbędzie się w tym roku w weekend 20-21 czerwca, Dni Brwinowa obchodzone będą 12 i 13 września, a 16 października odbędzie się impreza w dawnym lokalu „Mazowianka”, czyli dzisiejszej siedzibie ośrodka kultury – dla uczczenia 40-lecia powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Propagandy. Dyrektor Sobczak zwróciła się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy posiadają stare zdjęcia dokumentujące dawny ośrodek lub jego poprzedniczkę – „Mazowiankę”.

Swoimi planami na 2015 r. podzieliły się także stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” była bardzo aktywna w organizowaniu naboru wniosków na dofinansowanie ze środków PROW. Prezes Anna Łukasiewicz opowiadała o działaniach na rzecz promowania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W 2014 r. realizowany był m.in. projekt „Otwarte Pracownie” aktywizujący lokalnych artystów i rękodzielników.
BKS Naprzód koncentruje się przede wszystkim na swojej podstawowej działalności. Prowadzi obecnie 6 drużyn. W tym roku wydarzeniem będzie jubileusz 90-lecia założenia klubu.

Towarzystwo Gimnastyczne  Sokół zapowiada organizację czerwcowego Biegu Sobótkowego oraz dwóch imprez kulturystycznych – Mistrzostw Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc oraz pokazów podczas Dni Brwinowa.
Klub Tenisowy Tennis Life zamierza kontynuować aktywną działalność, wykraczającą poza ramy szkolenia sportowego. Prezes Waldemar Cecuła opowiadał m.in. o włączeniu rozgrywek tenisowych do cyklu turniejów Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” oraz współpracy ze szkołami, gdzie dzięki szkoleniom dla nauczycieli wychowania początkowego swoją przygodę z tenisem mogą rozpoczynać także najmłodsi. W wakacje odbywać się będą półkolonie tenisowe. Działając w Brwinowie i Podkowie Leśnej, także z dziećmi z ośrodka dla uchodźców w Dębaku, Tennis Life chce podejmować działania „na tenisowym skrzyżowaniu kultur”.

Stowarzyszenie Projekt Brwinów podało już daty imprez, na które chce zaprosić mieszkańców: 3 maja planowany jest rajd rowerowy św. Floriana, 14 czerwca – wystawa kolejek związana ze 170. rocznicą pierwszego przejazdu przez Brwinów pociągu kolei warszawsko-wiedeńskiej, 28 czerwca – rowerowa Brwinowska Masa Krytyczna, a 1 sierpnia – kino letnie w parku, podobnie jak rok temu związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa w tym roku musiało zrezygnować z organizowania imprez w Zagrodzie: dworek przejdzie gruntowny remont i dopiero pod koniec roku zostanie ponownie udostępniony mieszkańcom.

Dużą chęć wyjścia ze swoimi działaniami na zewnątrz ma Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża z Kań. Młodzi miłośnicy koni już teraz nawiązali współpracę ze Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie i zaprosili dzieci podczas ferii do swojej stajni. Być może uda się parada konna 3 maja, ale już teraz Szarża zaprasza 16 maja na zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Przy okazji podziwiania tej widowiskowej dyscypliny mieszkańcy gminy będą mogli spędzić w Kaniach sympatyczną majówkę. Stowarzyszenie Jeździeckie obchodzić będzie w tym roku 30-lecie istnienia.

Dwa stowarzyszenia zapraszały na imprezę 14 lutego: Klub Sportowy Pantera organizuje bal charytatywny, z którego dochód ma zasilić fundusz przeznaczony na wyjazd klubu na zawody do Berlina. Pantera prowadzi obecnie nabór do grupy seniorów i planuje organizację zajęć opracowanych z myślą o służbach mundurowych: policji i straży miejskiej. W czerwcu odbędzie się tradycyjny Festiwal Sztuk Walki.

14 lutego swoje 10-lecie będzie świętować Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Szansa. Podobnie jak w ubiegłym roku stowarzyszenie zamierza organizować wyjazdy, pikniki rodzinne oraz spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkolnej.

Prezentowały się też najmłodsze stowarzyszenia: Drużyna seniorów UKS Ogień Brwinów występuje w lidze ze zmiennym szczęściem, ale klub prowadzi zajęcia piłkarskie dla najmłodszych dzieci i zamierza ponownie zorganizować turniej o puchar Prezesa Ogień Brwinów.

W trakcie rejestracji jest fundacja tworzona przez mieszkańców i sympatyków Koszajca. Anna Łukawska-Adamczyk już teraz zapraszała wszystkich do „Zielonego Zakątka” – teren rekreacyjny w Koszajcu już w ubiegłych latach sprawdził się jako dobre miejsce do spotkań i imprez integrujących uczestników.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński ze swej strony przypomniał o zaaganżowaniu stowarzyszeń w działania prowadzące do pozyskania przez gminę Brwinów tzw. „środków norweskich” na działania na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Organizacje pozarządowe są partnerami tego projektu i w różny sposób i na różnych etapach, m.in. poprzez konsultacje proponowanych rozwiązań, będą mogły włączać się w jego realizację. Stowarzyszenia są też zaproszone do zgłaszania własnych projektów do „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów”.

Informacje na temat sprawozdawczości organizacji pozarządowych i dokumentów, które należy złożyć do urzędu skarbowego, zostaną w najbliższych dniach opublikowane na stronie ngo.brwinow.plhttp://ngo.brwinow.pl.