Na spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim w deszczowy piątkowy wieczór 13 września wybrali się mieszkańcy żywo zainteresowani sprawami miasta i gminy: rozmowy trwały niemal trzy godziny.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński w skrócie przedstawił najważniejsze zadania realizowane obecnie w gminie Brwinów  oraz dużą aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, która tylko w 2013 r. zaowocowała zdobyciem kilkunastu dotacji na różne cele. Są wśród nich zarówno projekty inwestycyjne (m.in. „schetynówka” Brwinów-Parzniew), jak też tzw. „projekty miękkie”: zajęcia dodatkowe realizowane we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Brwinów.

Mieszkańcy szybko przeszli do zadawania pytań. Ze zdumieniem dowiadywali się, że funkcjonowanie nowego przedszkola samorządowego, które ma zostać oddane do użytku w przyszłym roku, będzie oznaczało dla budżetu gminy wydatek w wysokości ok. 2 mln zł. Na taką kwotę złożą się m.in. koszty wynagrodzeń personelu i opłacenie rachunków za media, zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie. Dziś utrzymanie jednego miejsca w przedszkolu samorządowym kosztuje gminę Brwinów ok. 950 zł miesięcznie, a oprócz tego – zgodnie z obowiązującym prawem – z gminnego budżetu przekazywane są też pieniądze dla przedszkoli niepublicznych w kwocie ponad 600 zł na każde dziecko miesięcznie.

Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców pojawił się temat remontów dróg – zwłaszcza tych, które wymagają jeszcze napraw po zakończeniu budowy kanalizacji. Powody do zadowolenia mają mieszkańcy będący klientami piekarni – ulice Czubińska i Jasna zyskały nową nawierzchnię i chodniki. Dla uspokojenia ruchu na ulicy „zachęcającej” teraz do szybszej jazdy zastosowano wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Prace na fragmencie ulicy Biskupickiej rozpoczął we wrześniu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Droga zostanie przebudowana i wyprofilowana tak, by umożliwić jej odwodnienie. Po obu stronach – od kościoła do skrzyżowania z ulicami Armii Krajowej i marszałka J. Piłsudskiego – powstanie wkrótce nowy chodnik. Prace te będą się łączyć z czasowym zamknięciem jezdni. Objazd będzie prowadzić ul. Armii Krajowej.

Ważnym zadaniem, które udało się zrealizować w tym roku, jest zakończenie prac przy remoncie sali gimnastycznej w ZS nr 1. Kolejnym krokiem, po poprawieniu wentylacji wewnątrz, było jej ocieplenie i wykonanie nowej elewacji. Realizowany projekt „Bezpieczna Jedynka” pozwolił m.in. na instalację w szkole nowego monitoringu, chroniącego nie tylko wnętrze budynku, ale także nowe boiska i ich otoczenie.

Mieszkańcy z osiedla Księżopole pytali o plany przebudowy ul. Zgoda. Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiedział o porozumieniu zawartym z tamtejszą firmą deweloperską: po opracowaniu przez nią projektu przebudowy i przy częściowym współfinansowaniu prac gmina Brwinów planuje przystąpić do realizacji tej drogi w 2014 r. Przebudowa będzie prowadzona etapami. Ostatni fragment ulicy będzie wykonany dopiero po zakończeniu trwającej budowy osiedla.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński notował zgłoszenia konkretnych spraw: brakujących lub uszkodzonych gminnych tablic ogłoszeniowych, konieczności napraw chodników, dróg itp. Ze swojej strony prosił też mieszkańców o czujność i dbanie o mienie publiczne. Monitoring nie dociera wszędzie, a nieodpowiedzialne postępowanie powoduje czasami duże szkody, np. wlewane przez wandali do fontanny detergenty wytwarzają lepką pianę, która powoduje uszkodzenia silnika i dysz. Koszty napraw obciążają budżet gminy – czyli wszystkich mieszkańców.