Choć data 14 lutego kojarzy się przede wszystkim z walentynkami, to jednak właśnie tego dnia przypada też 70. rocznica wydania rozkazu, na mocy którego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową: ta decyzja gen. Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i reprezentanta rządu RP na uchodźstwie, służyła scaleniu różnych podziemnych grup wojskowych. Armia Krajowa stała się wkrótce największą podziemną armią w okupowanej Europie.