Jak prowadzić udaną rewitalizację, pozyskując dofinansowania zewnętrzne – o tym mówiono 9 i 10 października 2015 r. podczas wyjazdowego seminarium w Radomiu i Szydłowcu. Uczestniczyli w nim burmistrzowie i radni z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.
 

Brwinów przygotowuje się do działań rewitalizacyjnych (pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Lokalny program rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2020”).  Coraz częściej mówi się o tym, że w nowej perspektywie unijnej premiowane będą partnerstwa samorządów, zawiązywane z myślą o dążeniu do spójnego rozwoju obszaru przekraczającego granice pojedynczych miast i gmin. Stąd wziął się pomysł zorganizowania wspólnego seminarium pod hasłem „Rewitalizacja w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów”. Udział w nim wzięli burmistrzowie Arkadiusz Kosiński i Sławomir Walendowski oraz 15 radnych Rady Miejskiej w Brwinowie na czele z przewodniczącym Sławomirem Rakowieckim, burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska, sekretarz miasta Maciej Jastrzębski oraz 9 milanowskich radnych z przewodniczącą Małgorzatą Trębińską, a także prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz jedna radna z Podkowy Leśnej.

Wykłady i warsztaty prowadziły osoby mogące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie rewitalizacji. Arkadiusz Bogusławski z Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łodzi omawiał m.in. ustawę o rewitalizacji oraz wytyczne dotyczące regionalnych programów operacyjnych. Sylwia Maksim-Wójcicka z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych przedstawiała możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć. Nie zabrakło przykładów udanych rewitalizacji z innych miast. Park kulturowy „Stary Radom” prezentowała Agnieszka Łapa-Żelachowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, a o historii rewitalizacji w Szydłowcu opowiadał Andrzej Jarzyński, burmistrz tego miasta w latach 2002-2014. Bardzo ważnymi punktami seminarium były warsztaty, podczas których dyskutowano na temat potrzeb Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Zastanawiano się nad możliwością podejmowania wspólnych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Uczestnicy seminarium mieli też możliwość obejrzenia modelowych przykładów projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich. W Szydłowcu zrewitalizowano z powodzeniem zabytkowe obiekty: Ratusz Miejski, Rynek Wielki z pręgierzami i ul. Radomską, Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, Park Radziwiłłowski oraz kościół farny. Po rewitalizacji stały się one piękną wizytówką miasta. Teraz służą mieszkańcom i przyciągają turystów. Z tych doświadczeń mogą teraz czerpać gminy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.