Gmina Brwinów pozyskuje środki zewnętrzne na remonty kwater żołnierskich na cmentarzu w Brwinowie. Dzięki dofinansowaniu od Wojewody Mazowieckiego udało się wyremontować kolejne miejsca pochówku żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.
 
Na podstawie porozumienia zawartego na początku 2015 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brwinów przeprowadzono remont kwatery żołnierskiej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Brwinowie. Prace zakończono 14 października 2015 r. W ramach przeprowadzonych robót wymieniono 5 krzyży betonowych na granitowe, demontowano ramy betonowe i zamieniono na granitowe oraz wymieniono tabliczki. Prace przeprowadzono za zgodą Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Uzyskane dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego to 20.000 zł.