Gmina Brwinów rozpoczyna realizację projektu pn. „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brwinów”. Rekrutacja uczestników potrwa od 19 sierpnia do 20 września 2013 roku.

 Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Brwinów. Dzięki pozyskanym przez gminę funduszom unijnym 58 wyłonionych w drodze rekrutacji gospodarstw domowych będzie mogło otrzymać komputery wraz niezbędnym oprogramowaniem i drukarkami oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Wybrani mieszkańcy gminy Brwinówwezmą udział w obowiązkowych szkoleniach z obsługi oprogramowania.
 
Rekrutacja uczestników rozpocznie się 19 sierpnia 2013 r. i zakończy 20 września 2013 r. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokona powołana przez burmistrza gminy Brwinów komisja konkursowa.
 
Aby ubiegać się o udział w projekcie gospodarstwa domowe muszą spełniać jedno z podanych kryteriów:
▪          kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych;
▪          w grupie docelowej znalazły się również osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowaniem stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze i samotni rodzice.
 
Formularze do pobrania dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 i w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. T. Kościuszki 4a. Wypełnione dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w godzinach pracy Urzędu oraz ŚOPS-u.
 
Realizacja projektu umożliwi dostęp do nowych technologii osobom z różnym stopniem niepełnosprawności, samotnym rodzicom, rodzinom zastępczym i objętym systemem pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.
 
W nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu zostaną wyposażone również szkoły, jednostki organizacyjne i świetlice: ZSO w Brwinowie i ZS w Otrębusach, Gminny Ośrodek Kultury i świetlice socjoterapeutyczne. Trafią tam 62 komputery i 7 drukarek. Łącznie w ramach środków unijnych zostanie pokryty koszt: zakupu 120 komputerów z oprogramowaniem, 65 drukarek i dostępu do Internetu.
Na realizację projektu gmina Brwinów otrzymała 549 150 zł tj. 100 % dofinansowania ze środków unijnych.
Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

1. Regulamin rekrutacji [PDF]
2. Formularz zgłoszeniowy [PDF]
3.  Niezbędne załączniki [PDF]
4. Oświadczenie o dochodach [PDF]
5.  Zgoda na przetwarzanie danych [PDF]