Po raz szósty do Polaków mieszkających na Wschodzie trafiły paczki świąteczne w ramach akcji „Gwiazdka Lwów”. W tym roku udało się zebrać rekordową liczbę 280 paczek, które w połowie grudnia 2013 r. trafiły do potrzebujących. W akcji przygotowania darów po raz  trzeci wzięły udział brwinowskie szkoły.Relację z wyjazdu przygotował Sławomir Maszewski, nauczyciel historii w LO w Żyrardowie:
 
W tym roku po raz szósty 10 mazowieckich szkół współpracujących z obwodem warszawskim kombatanckiej organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość wzięło udział w akcji „Paczka dla kombatanta ze Lwowa”. Idea akcji polega na zbieraniu paczek żywnościowych zawierających podstawowe produkty: mąkę, kaszę, cukier, olej, konserwy i słodycze oraz pozyskiwaniu drobnych kwot pieniędzy. Otrzymane lub przygotowane paczki i zebrane pieniądze są przekazywane potrzebującej Polonii we Lwowie i okolicznych wioskach i miasteczkach: Gródku Jagiellońskim, Komarnie, Borysławiu, Stryju, Czortkowie, Szczercu, Stanisławowie, Kołomyi itd. przez prezesa Zarządu WiN mjr Waldemara Kruszyńskiego oraz towarzyszących mu nauczycieli i uczniów.
 
W ciągu 2 tygodni udało się nam zebrać rekordową liczbę 280 paczek (w tym 214 paczek żywnościowych ze szkół, 40 paczek od instytucji oraz 26 paczek z książkami, ubraniami, butami, aparatem do mierzenia ciśnienia i puzzlami dla dzieci a także laptop). Dodatkowo zgromadzono sumę 4.050 złotych,którą podzielono pomiędzy 15 kombatantów. Uczestniczące w zbiórce żyrardowskie Liceum im. Stefana Żeromskiego, dzięki ofiarności uczniów i ich rodziców oraz grup rekonstrukcyjnych, organizacji społecznych i prywatnych darczyńców przygotowało 88 paczek i pozyskało kwotę ok. 2 tys. złotych. Do każdej zaklejanej przez nas paczki wkładaliśmy indywidualne życzenia świąteczne i opłatek.
W dniu 12 grudnia dzięki pomocy Kancelarii Prezydenta RP, mjr Waldemar Kruszyński i nauczyciele: Anna Andrzejewska z delegacją uczniów z warszawskiego L.O. im. E. Konopczyńskiego oraz Sławomir Maszewski wraz z dwoma uczniami z LO. im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, powieźli zgromadzone paczki i pieniądze do Lwowa. Mimo kłopotów przeładunkowych na granicy, cały transport bezpiecznie dotarł do bazy w Brzuchowicach, gdzie paczki zostały podzielone pomiędzy 21 instytucji, towarzystw polonijnych, parafii i kombatantów.
 
Następnego dnia wraz z delegacją Kancelarii Prezydenta RP z p. Waldemarem Strzałkowskim na czele, mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach z Polakami w Gródku Jagellońskim i Komarnie. Ofiarność Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz nasza wzbudziły wiele entuzjazmu.
W podziękowaniach został dostrzeżony najważniejszy cel naszej wizyty – głęboka wdzięczność tamtejszych Polaków za to, że Ojczyzna o nich pamięta. W godzinach popołudniowych w jednym ze lwowskich hoteli doszło do spotkania z kombatantami i przedstawicielami Polonii, w którym wzięli udział minister Jan Stanisław Ciechanowski, polski konsul generalny p. Jarosław Drozd oraz nasza delegacja. Każdy z kombatantów obok 2 paczek żywnościowych otrzymał pewną kwotę pieniędzy, która nierzadko wynosiła połowę ich emerytury. Tych kombatantów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w spotkaniu odwiedziliśmy w domach. Wielu wzruszeń dostarczył naszym uczniom osobisty kontakt z weteranami walk o niepodległość, a szczególnie ze 104-letnim żołnierzem Września 1939 roku, panem Teodorem Furtą.  Potoczyły się wspomnienia, w których obok walki, przewijały się obrazy sowieckich łagrów i represji. „Żywa lekcja historii” dała niezwykłą szansę nawiązania międzypokoleniowej więzi.
W ostatnim dniu naszej wizyty odwiedziliśmy cmentarz Orląt Lwowskich, złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich poległych w obronie polskiego Lwowa, przystając na chwilę przed kwaterą Antka Petrykiewicza, najmłodszego, 13-letniego kawalera Virtuti Militari. Wracając ku granicy spotkaliśmy się w Żółkwi z polską rodziną, która doczekała się sześciorga dzieci. I znów nasza pomoc witana była z wielką wdzięcznością. Te trzy dni wywarły na nas niezatarte wrażenie. Poczuliśmy, jak bardzo nasz wysiłek był potrzebny i dlatego w imieniu lwowskiej Polonii możemy powiedzieć wszystkim ofiarodawcom: „Dziękujemy, w tę Wigilię, choć z daleka będziemy z Wami”.

fot. Sławomir Maszewski