1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W związku z tym w Urzędzie Gminy Brwinów konieczne jest zainstalowanie nowych systemów informatycznych. Będą one wymieniane w piątek 27 lutego. Referat Spraw Obywatelskich będzie tego dnia nieczynny dla interesantów.

Osoby, które mogłyby zaczekać z załatwieniem czynności meldunkowych lub dotyczących wyrobienia bądź odbioru dowodów osobistych, prosimy o przesunięcie swojej wizyty w Referacie Spraw Obywatelskich do pierwszych dni marca – apeluje Sekretarz Gminy Brwinów Anna Kozłowska.

– Z uwagi na spiętrzenie prac i wdrażanie nowych systemów informatycznych w poniedziałek 2 marca br. w Referacie Spraw Obywatelskich mogą tworzyć się kolejki. Przepraszam za utrudnienia mogące powstać w tym czasie w pracy referatu – dodaje.