Ukazało się 37 wydanie „Ratusza”. W najnowszym numerze znalazły się
m.in. informacje o nowym sposobie funkcjonowania Straży Miejskiej: strażnicy, oprócz pełnienia zwykłej służby na terenie całej gminy, będą w szczególny sposób troszczyć się o wyznaczone im rejony oraz informacje o gminnych nieruchomościach, które przeznaczone są do sprzedania i fotorelacja z wrześniowych Dni Brwinowa.