Papierowe wydanie "Ratusza" ukazało się z datą 19 maja 2014 r. Tematem numeru jest Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Brwinów na lata 2014-2020. Warto się również zapoznać z mapą obwodowych komisji wyborczych.