Pod koniec marca zostały przeprowadzone na terenie gminy Brwinów oraz Podkowy Leśnej badania ankietowe dotyczące opinii na temat warunków życia i jakości usług publicznych. Raporty z badań są już gotowe, a 15 lipca 2014 r. w Otrębusach odbędzie się spotkanie z ich autorką.

Badanie opinii mieszkańców  na temat warunków życia i jakości usług publicznych było przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” oraz obu gmin. Mieszkańców odwiedzili pod koniec marca 2014 r. studenci III roku gospodarki przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrane przez nich ankiety analizowała dr Dorota Mantey, która przygotowała raporty.

Otwarte spotkania z dr Mantey odbędą w przyszłym tygodniu: we wtorek 15 lipca o godz. 18.00 w bibliotece w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1, a dwa dni później – w Podkowie Leśnej na sesji tamtejszej rady miejskiej.

– Serdecznie dziękujemy Państwu Burmistrzom za współpracę i pomoc w realizacji badań – mówi prezes LGD Zielone Sąsiedztwo Anna Łukasiewicz. – Tą drogą przekazujemy także podziękowania dla wszystkich mieszkańców obu gmin, którzy wzięli udział w badaniach. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane opinie.
 
Raport zbiorczy
http://www.zielonesasiedztwo.org.pl/media/Raporty2014/raport_Stowarzyszenie2014.pdf
Raport dotyczący gminy Brwinów
http://www.zielonesasiedztwo.org.pl/media/Raporty2014/raport_Brwin%C3%B3w2014.pdf
Raport dotyczący Podkowy Leśnej
http://www.zielonesasiedztwo.org.pl/media/Raporty2014/Raport_Podkowa2014.pdf