Wraz z końcem roku szkolnego zakończyła się wiosenna edycja powszechnej nauki pływania „Pływam z klasą”. Kolejna ruszy w połowie września 2015 r. Wezmą w niej udział uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów.

W wiosennej edycji nauki pływania wzięło udział ponad 250 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Zajęcia na basenie w Ursusie i w Pruszkowie pozwoliły pierwszakom nie tylko na naukę pływania, ale też na zdobycie innej przydatnej umiejętności – bezpiecznego zachowywania się nad wodą. Podczas zajęć instruktorzy opowiadali o zagrożeniach mogących wystąpić w wodzie oraz o tym, jak zachowywać się bezpiecznie w basenie oraz w drodze do i z przebieralni. Każdy uczeń spędził w wodzie 20 godzin. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu przed lekcjami albo po ich zakończeniu. Z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryte zostały koszty wynajmu pływalni i instruktora oraz transport. Opieka wychowawcy oraz ubezpieczenie opłacone zostały ze środków gminy Brwinów.

– Dzięki zaangażowaniu opiekuna oraz wolontariuszy, którymi często byli rodzice, wszystkie wyjazdy na zajęcia na basenie odbywały się sprawnie i w bardzo miłej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom, które uczestniczyły w realizacji nauki pływania w ramach „Pływam z klasą”: dyrektorom szkół, dyrektorom pływalni, instruktorom, wychowawcom, opiekunom i wolontariuszom – wylicza Katarzyna Karpińska z Referatu Oświaty Urzędu Gminy Brwinów.

W wakacje dzieci będą mogły sprawdzić swoje umiejętności w wodzie. We wrześniu na zajęcia na basenie jeździć będą kolejni pierwszoklasiści.