W najnowszym numerze „Ratusza” znaleźć można kolejne informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami: częstotliwość wywozu śmieci oraz rodzaje pojemników zostały określone w marcowych uchwałach Rady Miejskiej w Brwinowie.

Czytaj więcej…