Radni trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zasiądą we wtorek 16 czerwca 2015 r. przy wspólnym stole obrad. Będą głosowali nad uchwałą dotyczącą wspólnych kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zacieśnia współpracę. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna zawiązały partnerstwo na rzecz realizacji projektu już w 2013 r., ale na podjęcie realnych wysokokosztowych działań pozwoliło pozyskanie środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współprace w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy skateparku w Milanówku oraz utworzenia strefy rekreacji w Brwinowie. Ogłoszono też przetargi na projekt cmentarza przy ul. Szkolnej w Żółwinie, zwiększenia intermodalności na obszarze PTO oraz na opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych. Teraz przyszedł czas na uchwalenie wspólnego dokumentu strategicznego, który będzie wskazywał gminom, w którym kierunku powinny pójść poszczególne strategie sektorowe.      

„Wspólne kierunki rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” to dokument stanowiący podsumowanie kwietniowych i majowych spotkań władz samorządowych, radnych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Uczestniczyli oni wówczas w warsztatach i pracowali nad określeniem potrzeb i optymalnych kierunków rozwoju PTO. – Opracowany dokument będzie podstawą do tworzenia dalszych szczegółowych dokumentów strategicznych dla obszaru PTO. Będzie on stanowił m.in. wyjściowy materiał dla strategii transportowej, wodnej oraz społecznej. Jego uchwalenie jest niezbędne do realizacji dalszych zadań w projekcie – podkreśla w uzasadnieniu do uchwały kierownik projektu Tadeusz Marczyk. 

Nad przyjęciem dokumentu będą głosowali wspólnie radni z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Uroczysta sesja odbędzie się 16 czerwca o godz. 18.00 w Mateczniku Mazowsze, siedzibie zespołu Mazowsze w Otrębusach.