We wtorek 7 kwietnia 2015 r. odbyły się w Brwinowie pierwsze wspólne warsztaty dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ich organizatorem był Związek Miast Polskich.


Warsztaty zarządzania strategicznego dla partnerstwa – pod takim hasłem zostały zorganizowane zajęcia, w których uczestniczyli burmistrzowie Arkadiusz Kosiński (Brwinów), Wiesława Kwiatkowska (Milanówek), Artur Tusiński (Podkowa Leśna) wraz z pracownikami urzędów, radnymi, a także partnerami projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów –poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Spotkanie, które odbyło się w auli brwinowskiego LO, poprowadzili eksperci ze Związku Miast Polskich: Tomasz Potkański oraz Łukasz Dąbrówka. Z Januszem Szewczukiem ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin nawiązano połączenie telekonferencyjne. Celem warsztatów było rozpoczęcie współpracy nad określeniem kierunku rozwoju PTO i stworzeniem wspólnej strategii. Wypracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne i o charakterze projektowym będą mogły być wykorzystane już w IV kwartale 2015 roku. Dzięki rozwijającemu się partnerstwu trzy gminy mają nadzieję na łatwiejsze pozyskiwanie środków z nowej perspektywy finansowej UE.

Janusz Szewczuk przedstawił prezentację zawierającą analizę finansową, demograficzną, społeczną i gospodarczą regionu i odniósł PTO do sytuacji innych miast aglomeracji warszawskiej, z którymi może ono rywalizować o strefy oddziaływania. Mówił o tym, że integracja przestrzenna i funkcjonalna jest kluczowym problemem tego obszaru i istnieje potrzeba wykorzystania potencjału przestrzennego oraz zachęcenia młodych mieszkańców PTO do inwestowania w miejscu zamieszkania.

 – Warsztaty prowadzone przez Związek Miast Polskich pokazały, że nasze trzy Gminy, mimo różnic w potencjale gospodarczym, demograficznym, finansowym i społecznym mają szanse na wzmocnienie całego obszaru PTO jeżeli podejmą wspólne działania komplementarne wykorzystujące mocne strony i zasoby każdej z gmin.

Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada postrzegamy jako partnera dla wspólnych działań poprawiających jakość życia całej społeczności obszaru a nie jako konkurenta do środków finansowych np. unijnych. Spójność społeczna to warunek wzrostu gospodarczego, w którym wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego wszyscy korzystają– podsumowuje pierwsze spotkanie Tadeusz Marczyk, kierownik projektu.

Podczas kolejnych warsztatów (17 kwietnia w Podkowie Leśnej: warsztaty o tematyce transportowej i przestrzennej; 24 kwietnia w Milanówku: tematyka społeczna; 8 maja w Brwinowie: tematyka gospodarcza) powstawać będzie wspólna strategia rozwoju PTO.