Współpraca Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej ma na celu szybszy rozwój obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W piątek 19 kwietnia 2013 r. trzy partnerskie samorządy złożyły do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie wspólnego projektu, którego wartość wynosi ponad 2,8 mln zł.

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wyszedł z inicjatywą przygotowania przez samorządy współtworzące Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów wspólnego wniosku pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna ubiegają się o dofinansowanie ze środków pochodzących z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Chociaż potocznie używaną nazwą są fundusze norweskie, to swój udział w stworzeniu tego funduszu mają też inne kraje: Liechtenstein i Islandia.

Jednym z głównych celów konkursu jest wzmocnienie współpracy między partnerstwami jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji, dbałości o zagospodarowanie terenów zielonych można podjąć wiele działań na obszarze PTO. – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to idealny beneficjent tego projektu – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński. Liderem projektu jest gmina Brwinów. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę ponad 2,8 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.  

Projekt zakłada sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wielu nowych inwestycji. Są wśród nich m.in. budowa kilkunastu kilometrów tras rowerowych, dróg gminnych, przedszkola i szkoły w Parzniewie, budowa cmentarza komunalnego w Żółwinie, stworzenie strefy rekreacji dla mieszkańców gminy Brwinów oraz podniesienie walorów użytkowych rewitalizowanego obecnie parku miejskiego. Dzięki środkom zewnętrznym szanse na szybszą realizację będą mieć inwestycje nie tylko w Brwinowie, ale również w Milanówku i Podkowie Leśnej.  

W ramach projektu współpracę z trzema samorządami zadeklarowało wielu partnerów m.in. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, a także instytucje naukowe, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury i stowarzyszenia działające na obszarze PTO.

Wstępna ocena wniosków ma być znana pod koniec czerwca. Lista beneficjentów ogłoszona zostanie jesienią.