Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych: ul. Żurawiej i A. Mickiewicza w Brwinowie. Planowane jest m.in. ułożenie nowej nawierzchni oraz zastosowanie progów zwalniających.

Planowana przebudowa z pewnością ucieszy mieszkańców, którzy poruszają się po nierównej nawierzchni. Na ul. Mickiewicza zostanie ułożona nawierzchnia z masy asfaltowej, co poprawi komfort jazdy. Prace na ul. Żurawiej obejmą wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Zjazdy na posesje mieszkańców będą wykonane z kostki betonowej. Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa pieszych i kierujących – w planach jest wykonanie skrzyżowania wyniesionego oraz progów zwalniających. Na odcinku ul. Żurawiej projektowany jest też chodnik z kostki betonowej.

Przebudowa ulic została zaplanowana w trzech częściach:
·         przebudowa ul. Żurawiej,
·         przebudowa ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Biskupickiej do ul. Żurawiej,
·         przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Biskupickiej.
 
Prace zostaną rozłożone na 3 lata. Ich zakończenie jest planowane na czerwiec 2018 r.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 8 lutego 2016 r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 7.

Przebudowa ul. Żurawiej i Mickiewicza jest jednym z wielu działań inwestycyjnych zaplanowanych przez gminę Brwinów na 2016 r. W budżecie gminy na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę ponad 10 mln zł, co stanowi blisko 44% wydatków inwestycyjnych.

Plan sytuacyjny