Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 8 czerwca 2015 r.
 
Projekt zakłada opracowanie ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, a w sytuacji braku możliwości lokalizacji inny uzgodniony rodzaj drogi rowerowej. Łączna długość projektowanych tras ma wynieść ponad 10 km. Wraz z istniejącymi już trasami dla rowerzystów stworzą one spójną sieć umożliwiającą wygodną komunikację po obszarze PTO. Projekt, który ma powstać w ramach ogłoszonego przetargu, obejmuje następujące odcinki:
1. Brwinów - Milanówek - ścieżka wzdłuż ul. Sochaczewskiej w Brwinowie i dalej przy drodze gminnej Brwinów – Grudów do skrzyżowania w Grudowie. Następnie wzdłuż torów PKP do przystanku kolejowego PKP w Milanówku. Łącznie ok. 4,2 km.

2. Milanówek (ul. Grudowska) - od przystanku kolejowego PKP wzdłuż ul. Grudowskiej do skrzyżowania z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Królewskiej oraz przejazdem na drugą stronę ul. Królewskiej. Łącznie ok. 0,9 km.

3. Milanówek-Podkowa Leśna-Brwinów - od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej i ul. Grudowskiej w Milanówku, wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wilsona w Brwinowie. Projekt obejmuje również ścieżkę wzdłuż ul. Brwinowskiej w Milanówku i brakujący fragment ścieżki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie.Łącznie ok. 3,20 km.

4. Trasa wzdłuż kolejki WKD - wzdłuż ul. Grudowskiej w Milanówku - od skrzyżowania z projektowaną trasą wzdłuż drogi wojewódzkiej 719, przez Owczarnię do Podkowy Leśnej wzdłuż torów kolejowych WKD w kierunku dworca Podkowa Leśna Główna. Łącznie ok. 2,66 km.

Oferty można składać do 8 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, pok. 007, ul. Grodziska 12.

Link do ogłoszenia o przetargu:
http://www.przetargi.brwinow.pl/

Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.