Mająca duże znaczenie dla ruchu samochodów i dla mieszkańców ulica Armii Krajowej została przebudowana na odcinku przy ukończonych już domach wielorodzinnych osiedla Księżopole. Jest to pierwszy etap przebudowy tej ulicy.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Brwinowie została podzielona na etapy: w tym roku gmina wybudowała jezdnię i miejsca postojowe oraz przebudowała chodniki na odcinku wzdłuż ukończonych już domów wielorodzinnych osiedla Księżopole, od wjazdu na teren ujęcia wody oligoceńskiej. Zadanie to objęło także budowę kanalizacji deszczowej i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, a także remont zjazdów i zagospodarowanie terenu (nowe ławeczki, kosze, nasadzenia). Kierowcy mogą już bez przeszkód wjeżdżać na parking przy lokalach usługowo-handlowych.

O dalszych pracach będzie można myśleć, gdy zakończy się budowa powstającego bloku, gdy przestanie tam jeździć ciężki sprzęt budowlany. Zostanie wówczas wyremontowany fragment do ulicy Powstańców Warszawy. W planach jest także budowa parkingu przy cmentarzu. Z kolei pozostawiony fragment od strony ulicy Biskupickiej zostanie przebudowany, gdy powstanie w tym miejscu rondo.