Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Zgoda. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się przed wakacjami.
 

Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców północnej strony Brwinowa i osiedla Księżopole, którzy korzystają z tej drogi. Prace przy przebudowie ul. Zgoda będą prowadzone na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Armii Krajowej i obejmą m.in. budowę jezdni wraz z kontrapasem rowerowym, budowę chodnika, ciągu pieszo-jezdnego, odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowę chodnika, zjazdów, oświetlenia ulicznego, napowietrznej linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, wycinkę drzew i nasadzenie nowych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wymianę nasypu. Wykonawcy mogą składać oferty do 23 stycznia 2015 r.