Gmina Brwinów w ciągu ostatnich kilku lat współpracowała z Powiatem Pruszkowskim w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na budowę dróg powiatowych. W budżecie powiatu na 2016 rok najprawdopodobniej zabraknie jednak środków na przebudowę dróg: Żuków – Czubin oraz Brwinów – Koszajec – Moszna.


Gmina Brwinów w ostatnich latach z powodzeniem zdobywała kolejne dotacje na przebudowę dróg. Współpracowała w tym zakresie również z Powiatem Pruszkowskim, który dzięki pomocy gminy zdobywał dofinansowania np. na budowę ul. Przyszłości czy przebudowę  dróg w rejonie Moszny i Domaniewa.  

Obecnie realizowana jest inwestycja, która uzyskała rządowe dofinansowanie w kwocie 3 mln zł w ramach tzw. schetynówek jeszcze w ubiegłej kadencji samorządu. Prace prowadzone na drodze powiatowej nr 311W z Moszny do Domaniewa i Domaniewka powinny zakończyć się w wakacje. Gmina Brwinów dofinansowała tę przebudowę kwotą 780 tys. zł. W kolejnym etapie prac drogowcy przeniosą się na odcinek drogi nr 3112W z Moszny do Pruszkowa (od skrzyżowania w Mosznie do początku wiaduktu nad autostradą A2).

Gmina Brwinów po raz kolejny zadeklarowała wsparcie dla powiatu, zachęcając do złożenia we wrześniu br. wniosku na przebudowę dróg powiatowych: Brwinów – Koszajec – Moszna oraz  Żuków – Czubin. Z informacji zamieszczonych na profilu Mariusza Baranowskiego reprezentującego gminę Brwinów w Radzie Powiatu Pruszkowskiego wynika, że Powiat Pruszkowski nie znajdzie środków na wkład własny tych inwestycji drogowych.

Post zamieszczony na profilu radnego Powiatu Pruszkowskiego Mariusza Baranowskiego:
Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego w informacji nr 6/2015 r z pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 marca do 14 kwietnia 2015 r. w jednym z punktów Pan Starosta Pruszkowski – Zdzisław Sipiera poinformował Radnych, że zapoznał się z wnioskami inwestycyjnymi Burmistrza Gminy Brwinów do budżetu na 2016 rok, dotyczącymi zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa mostu na rzece Rokitnica w Czubinie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W Żuków – Czubin
2. Realizacjia II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Brwinów – Koszajec i Koszajec – Moszna.

W przypadku pierwszej inwestycji zadaniem byłaby przebudowa zniszczonego niebezpiecznego mostu na łuku drogi na granicy Czubina i Milęcina oraz zniszczonego w czasie budowy autostrady A2 odcinka drogi nr 1509W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 w Czubinie do granicy Milęcina i Żukowa (tj. granicy Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Grodziskiego).

Na to zadanie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. Środki pochodziłyby z rezerwy subwencji ogólnej, które są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, ze szczególnym naciskiem na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich – a takim właśnie zadaniem byłaby przebudowa mostu na granicy Czubina i Milęcina. Ważnym aspektem jest fakt że o takie dofinansowanie mogą występować wyłącznie powiaty lub województwa. Niemniej Burmistrz Brwinowa zaproponował współpracę Gminy Brwinów z Powiatem Pruszkowskim w tym zadaniu. Ze swojej strony zaoferował:

1. Sfinansowanie przez Gminę Brwinów kosztów opracowania dokumentacji projektowej – koszt ok. 200 tys. zł (w tym ok. 120-130 tyś. na dokumentację przebudowy mostu).
2. Pokrycie przez Gminę Brwinów kosztów wykupu gruntów w rejonie mostu, w związku z koniecznością "wyprostowania" przebiegu drogi nr 1509W w rejonie rzeki Rokitnica (sam most zostałby przesunięty kilkadziesiąt metrów w kierunku zachodnim) – koszt ok. 70 tys. zł
3. Przygotowanie przez Gminę Brwinów wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie zadania (rola Zarządu Powiatu Pruszkowskiego sprowadzałaby się tylko do podpisania wniosku i wysłania go do MIiR) – koszt ok. 10 tys. zł.
Zadaniem Starosty było by zagwarantowanie w budżecie na rok 2016 wkładu własnego w wysokości 50% wartości kosztorysowej lub, w przypadku nieotrzymania przedmiotowej dotacji, zapewnienia, że zostanie ona zrealizowana najpóźniej do końca 2018 r. żeby nie została zmarnowana przygotowana dokumentacja.

Całościowa, szacunkowa wartość prac budowlanych to ok. 3,4-4,0 mln zł, na które Powiat mógłby uzyskać 50% dofinansowania, tj. szacunkowo 1,7-2,0 mln zł.

Drugim projektem przekazanym Staroście była propozycja przygotowania wniosku na dofinansowanie II etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W na odcinkach Brwinów – Koszajec (od mostu na rzece Zimna Woda do wiaduktu nad A2 w Koszajcu) oraz Koszajec –Moszna (od wiaduktu nad A2 w Koszajcu do Moszny) a ponadto budowa dwóch sygnalizacji "na przycisk" na przejściach dla pieszych przez jezdnię ul. Powstańców Warszawy przy ośrodku zdrowia ALFA oraz przy sklepie Sezam.

Szacunkowy, całościowy koszt inwestycji to 4,5 mln zł, z czego można byłoby pozyskać dofinansowanie rządowe w wys. 50%, tj. ok. 2,25 mln zł, a Burmistrz Kosiński zadeklarował dodatkowo przekazanie dotacji z Gminy Brwinów w wys. 600 tys. zł. Zatem, wkład własny Powiatu na realizację tak ważnego przedsięwzięcia wynosiłby ok. 1,65 mln zł.

Niestety na pytanie Radnej Urszuli Wojciechowskiej zadane podczas sesji, jakie zostały podjęte decyzje przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, Pan Starosta odpowiedział że propozycje są bardzo ciekawe, jednak na chwilę obecną nie przewiduje ujęcia tych pomysłów w przyszłorocznym budżecie.
Szkoda, bo terminy na składnie wniosków o dofinansowanie są jasno określone i już nie uda się w tym roku skorzystać z tego dofinansowania.
Tym samym można wysnuć stwierdzenie, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego świadomie rezygnuje z możliwości pozyskania ok. 4,83-5,13 mln zł dofinansowania zewnętrznego na jakże ważne inwestycje drogowe (w tym ok. 3,95-4,25 mln zł dofinansowań rządowych oraz ok. 880 tys. pomocy rzeczowej i finansowej Gminy Brwinów zadeklarowanej przez Burmistrza Brwinowa).
 

 fot. Wioletta Badurek.