Gmina Brwinów z powodzeniem sięga po dotacje na przebudowę dróg. 27 października 2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania przebudowy fragmentu ul. Lilpopa w Brwinowie oraz ul. Bukowej, Łosia, Przejazdowej i Wiejskiej w Otrębusach.


W uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, udział wzięli m.in. wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, reprezentanci współpracujących instytucji – WKD i BPWiK – projektant przebudowy, a także radni Rady Miejskiej w Brwinowie, dyrektorzy placówek oświatowych w Otrębusach.

Po uroczystości podpisania umowy w Urzędzie Gminy goście udali się do Otrębus na odsłonięcie pamiątkowej tablicy w miejscu zrealizowanej inwestycji.

Realizacja tego projektu była największą inwestycją drogową gminy Brwinów w tym roku. Ciąg ul. Wiejskiej – Przejazdowej – Bukowej został pokryty asfaltową nawierzchnią i wprowadzono  tam elementy bezpieczeństwa ruchu. Ulicę Lilpopa i ul. Łosia pokryto nawierzchnią z kostki betonowej ze skrzyżowaniami wyniesionymi, a w miejscu, gdzie stoją już drzewa, zwężono jezdnię, dbając jednocześnie o przyrodę.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 595 472,00  zł pozyskanemu przez gminę Brwinów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–2015. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,5 mln zł.