Drzewa i krzewy można usuwać po uzyskaniu zezwolenia; nie jest ono wymagane jedynie w przypadku roślin młodszych niż 10 lat oraz drzew i krzewów owocowych.

Z wnioskiem do burmistrza powinien wystąpić właściciel nieruchomości. Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Brwinów oraz na stronie www.brwinow.pl (zakładka w menu z lewej strony „Ekologia”). Wydanie zezwolenia dla osób fizycznych jest zwolnione z opłat skarbowych, natomiast usunięcie drzew i krzewów bez pozwolenia wiąże się z wysokimi karami. Stawka liczona jest w zależności od gatunku i wielkości obwodu, np. kara za wycięcie topoli, olchy czy akacji o obwodzie 150 cm wynosi niemal 22 tys. zł,
świerka, brzozy czy sosny – niemal 60 tys. zł, a jodły, magnolii czy cisa – ponad 546 tys. zł.

- Rocznie wydajemy ponad 300 decyzji dotyczących wycięcia drzew lub krzewów – mówi Edyta Osmańska-Jakóbik, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  – Niestety, zdarza się też, że musimy nakładać kary na osoby łamiące prawo. Rekordowa kwota to ok. 170 tys. zł – dodaje.

W razie pytań lub wątpliwości można zwrócić się do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Mieści się on w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a, pok. 11, tel. 22 738 25 90.