Został ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie.
 
Problem wyczerpania się miejsc pochówku na jedynym funkcjonującym obecnie w gminie Brwinów cmentarzu przy ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie to jedno z najpoważniejszych zadań samorządu gminy Brwinów. Temat braku miejsc grzebalnych dobrze znany jest zarówno mieszkańcom, jak i władzom samorządowym. Aby w Żółwinie mógł powstać cmentarz trzeba było podjąć szereg ważnych inicjatyw m.in. gmina Brwinów prowadziła rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie nieodpłatnego nabycia terenu w Żółwinie na cele publiczne. Taką możliwość dała uchwalona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o którą zabiegała gmina Brwinów.  Starania powiodły się. Potrzebna była także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni rady miejskiej w Brwinowie przegłosowali uchwałę w tej sprawie w lutym 2015 r.

Kolejną kwestią jest znalezienie środków na sfinansowanie kilkumilionowej inwestycji. Na razie ze środków mechanizmu finansowego EOG gmina zamierza sfinansować opracowanie dokumentacji projektowej nowej nekropolii. W planach jest powstanie cmentarza komunalnego na działce o powierzchni ok. 15 ha. Obszar grzebalny zająłby ok. 3,5 ha. Projektant zobowiązany będzie do stworzenia dokumentacji zawierającej m.in. projekt domu pogrzebowego wraz z chłodnią i zapleczem administracyjno-gospodarczym, plan rozmieszczenia kwater wraz z alejkami, uwzględnienie punktów czerpania wody, ogrodzenia terenu, oświetlenia itp. Przy cmentarzu zapewnione zostaną miejsca parkingowe oraz miejsca przeznaczone do detalicznej sprzedaży kwiatów, zniczy itp. Cały teren zostanie objęty projektem zagospodarowania zieleni. Zaplanowane zostaną nowe nasadzenia.

Zwycięzca przetargu na wykonanie zadania ma czas do 19 lutego 2016 roku.

Oferty można składać do 11 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, pok. 007, ul. Grodziska 12.

Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.