Choroba uniemożliwia burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu osobiste spotkania z mieszkańcami w tym tygodniu. W jego imieniu w zebraniach wiejskich uczestniczy zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Relację ze spotkania w Otrębusach nadesłała Dorota Kurzyk, kierownik otrębuskiej świetlicy prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie:

16 września w Świetlicy Ośrodka Kultury w Otrębusach odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa z zastępcą burmistrza gminy Brwinów Sławomirem Walendowskim. W zebraniu uczestniczył także pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk, sołtys Otrębus Konrad Goljanek oraz członkowie rady sołeckiej. Na wstępie sołtys przedstawił projekt budżetu sołectwa na nadchodzący rok. Ustalono, co mieszkańcy przyjęli niemal jednogłośnie, że podział funduszu sołeckiego będzie wyglądał następująco: 2000 zł przeznaczono na organizację Dnia Sportu, 4000 zł na utrzymanie domeny i strony www.otrębusy.pl, 14 000 na modernizację ogrodu i budynku Świetlicy GOK oraz 8000 zł na koncert, najpewniej w ogrodach przy Pałacu Toeplitza.

W tym miejscu ze strony mieszkańców padło pytanie o termin zakończenia prac remontowych Pałacu.  Zastępca Burmistrza zapewnił, że prace, pomimo pewnych utrudnień, przebiegają zgodnie z planem i zostaną zakończone pod koniec listopada tego roku. Sławomir Walendowski przedstawił zakres prowadzonych robót (między innymi taras, remont dachu, podjazd dla niepełnosprawnych oraz rondo przy wjeździe do budynku) oraz wymienił prace, które zostaną podjęte w kolejnych latach. Podczas spotkania poruszono także kwestie bezpieczeństwa w okolicach parku, rozbudowy budynku szkoły oraz usprawnienia ruchu drogowego w okolicach siedziby Matecznika „Mazowsze”. Mieszkańcy dzielili się opiniami na temat systemu odbioru odpadów segregowanych oraz  zgłosili wątpliwości, czy zbiórka zużytych baterii, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, powinna odbywać się na terenie szkoły. Placówka powinna dbać o to, by na jej terenie nie przebywały osoby postronne.

Kierownik świetlicy Dorota Kurzyk zadeklarowała, że od tej pory pojemnik na zużyte baterie będzie umiejscowiony w budynku przy ul. Krótkiej 10, gdzie mieszkańcy będą mieli do niego dostęp od rana do późnych godzin wieczornych, gdy świetlica jest czynna i odbywają się w niej zajęcia. Pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie” odpowiadał na pytania dotyczące możliwości podłączenia do instalacji kanalizacyjnej posesji, które z różnych względów nie zostały ujęte w projekcie, lub leżą przy drogach nienależących do gminy Brwinów. Z ust Sławomira Walendowskiego padło zapewnienie, że wszystkie wątpliwości i bolączki mieszkańców Otrębus zostaną przedstawione Burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu, a odpowiedzi na szczegółowe pytania zostaną udzielone niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej, lub telefonicznie, zgodnie z życzeniem pytającego
”.

Fot. D. Kurzyk