Gmina Brwinów otrzymała ponad 2,2 mln zł dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę ciągu ul. Wiejskiej, ul. Przejazdowej i ul. Bukowej oraz ul. Łosia w Otrębusach, a także odcinka ul. Lilpopa w Brwinowie (na odcinku od obwodnicy do ul. Raszyńskiej).
 
 
Jest to kolejna dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Radni Rady Miasta w Brwinowie podjęli na sesji w dniu 27 kwietnia uchwałę, która wprowadza środki z dotacji do budżetu gminy. Jest to kwota 2 266 568, 56 zł.
 
Nowe inwestycje znacznie poprawią sytuację komunikacyjną mieszkańców południowo-wschodniej części Brwinowa i Otrębus. Ciąg ul. Wiejskiej – Przejazdowej – Bukowej będzie pokryty asfaltową nawierzchnią i w tym obszarze powstaną skrzyżowania wyniesione. Z kolei ciąg ul. Łosia – Zamkowa – Lilpopa zostanie pokryty nawierzchnią z kostki betonowej ze skrzyżowaniami wyniesionymi, a tam, gdzie stoją już drzewa, jezdnia zostanie dodatkowo zwężona.
 
Został już ogłoszony przetarg na wykonawcę przebudowy ul. Łosia oraz odc. ul. Lilpopa. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 8.05.2015 r., a planowany termin realizacji to 17.07.2015 r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowiada, że kolejny przetarg będzie ogłoszony w maju. Dotyczyć on będzie ciągu ulic w Otrębusach: Wiejskiej – Przejazdowej – Bukowej (od samej drogi wojewódzkiej ul. Natalińskiej do granicy z Podkową Leśną).