Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ponownie ogłosił zagrożenie suszą na obszarze gminy Brwinów. W związku z tym do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych.

Więcej informacji:
Pismo zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Brwinów oraz na stronie internetowej Wojewody Mazowieckiego:
https://mazowieckie.pl/