Spotkanie warsztatowe, które odbyło się 24 kwietnia 2015 r. w Milanówku w związku z projektem „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów...”, poświęcone było sprawom społecznym.


W ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” realizowanego dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego powstaje wspólna strategia trzech gmin dotycząca spraw społecznych.

24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka zebrali się licznie, po raz kolejny, uczestnicy warsztatów reprezentujący urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe, a także radni i partnerzy społeczni trzech gmin – Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej na czele z burmistrzami miast: Arkadiuszem Kosińskim, Wiesławą Kwiatkowską i Arturem Tusińskim. Podczas warsztatów grupy robocze moderowane przez ekspertów, panów Grzegorza Dziarskiego oraz Mirosława Olczaka zajęły się „Diagnozą wspólnych uwarunkowań rozwoju społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Efektem były żywe dyskusje wypracowujące wspólny pogląd na temat rozwoju społecznego obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, który po analizie stanie się częścią wypracowanego zgodnie dokumentu strategicznego obejmującego tematy polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej oraz gospodarki wodnej i komunikacji.

Anna Wrzosek, która koordynuje prace zespołu projektowego zajmującego się sprawami społecznymi, pozytywnie ocenia warsztaty:
Forma warsztatowa umożliwiła uczestnikom wymianę poglądów i przyglądanie się sprawom społecznym z wielu różnych perspektyw. Dodatkowym walorem była możliwość wzajemnego poznania się osób zainteresowanych tymi tematami, co z pewnością ułatwi nam wypracowywanie rozwiązań do wdrożenia w ramach tego projektu oraz dalszej współpracy. Najpoważniejsze problemy społecznych naszych gminy są bardzo podobne, różni się tylko ich skala w poszczególnych gminach. Starzenie się naszych społeczności oraz kryzys rodziny stanowią wyzwania, z którymi będziemy się mierzyć.

Ostatnie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w piątek 8 maja o godz. 14.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, przy ul. Żwirowej 16, poświęcone będzie uwarunkowaniom rozwoju gospodarczego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

Na spotkaniu roboczym 11 maja 2015 r. spotkają się partnerzy instytucjonalni z różnych sektorów, w tym: samorządy, instytucje administracji publicznej, instytucje naukowe i wyższe uczelnie, szpitale, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną porządku publicznego, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, parafie i organizacje pozarządowe.


Zaproszenie dla partnerów projektu – spotkanie 11 maja 2015 r. [PDF]

Fot. Urząd Miasta Milanówka