Gmina Brwinów włączyła się do prowadzonej przez Związek Miast Polskich akcji „Stawka większa niż 8 mld”. Wśród złożonych w ubiegłym tygodniu w Sejmie ponad 200 tys. podpisów popierających wprowadzenie zmian w ustawie o dochodach samorządówjest też kilkaset podpisów mieszkańców gminy Brwinów.

W ostatnich latach Sejm uchwalił wiele zmian prawnych, które nałożyły na samorządy dodatkowe obowiązki, za którymi nie poszło odpowiednie dofinansowanie. Samorządy mają coraz mniej środków, udział PIT w dochodach samorządów jest zbyt niski. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zahamowany zostanie rozwój gmin, powiatów i województw. - Ludzie dostrzegają wysiłek inwestycyjny gmin w ostatnich latach. Mówią: Inwestujcie jeszcze, my chcemy więcej, bo chcemy żyć lepiej. Żeby to było możliwe, te pieniądze, które były w samorządzie, powinny ponownie w nim być. Samorząd wytrzymał 5 lat bez wystarczającego systemy finansowania, dłużej nie wytrzyma. Nie będzie inwestował i nie będzie zaspokajał potrzeb zwykłych mieszkańców – mówił prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Koordynatorem akcji zbierania podpisów na terenie gminy Brwinów w ramach „Stawka większa niż 8 mld” był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Zbigniew Kurządkowski. Odwiedził niemal wszystkie brwinowskie sołectwa, przekazując materiały informacyjne o akcji i zbierając podpisy mieszkańców, którzy zdecydowali się w ten sposób poprzeć inicjatywę samorządów. Akcję prowadził również podczas spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Brwinowa, które odbyło się 14 września w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. – Gmina Brwinów stanęła w tej akcji ramię w ramię z samorządami z całej Polski. Dziękuję za wszystkie podpisy – mówi radny Kurządkowski. – W szczególny sposób dziękuję tym mieszkańcom, którzy bardzo zaangażowali się w akcję i jako wolontariusze zbierali podpisy wśród swoich znajomych i sąsiadów. Jeśli posłowie zgodzą się na propozycje samorządów nasza gmina zyska na tym. Wszyscy zyskamy! – dodaje.