Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie otrzymał dotację na realizację projektu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło nabór wniosków w marcu 2013 r. Jak napisano w ogłoszeniu, „program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania”. Po ocenie formalnej i merytorycznej na liście beneficjentów znalazło się 50 projektów przygotowanych przez domy kultury z całej Polski. Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie zakładał nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, niezrzeszonymi animatorami kultury oraz osobami, które chcą realizować swoje pomysły w środowisku lokalnym.
– W efekcie wspólnych debat, spotkań i wyjazdów studyjnych będziemy opracowywać plan realizacji najciekawszych inicjatyw kulturalnych. Druga część zadania  „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” będzie polegać na wcielaniu w życie wybranych projektów – zapowiada dyrektor Anna Sobczak. – Początek pracy zaplanowany jest na drugą połowę wakacji.
Narodowe Centrum Kultury zapewni pomoc merytoryczną: w realizację projektu włączy się wskazany przez NCK animator. Jego zadaniem będzie m.in. udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej. Będzie on także współpracował przy wyborze inicjatyw do realizacji.