Na sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 11 stycznia 2016 r., zostały uchwalone plany odnowy miejscowości dla Krosny i Moszny na lata 2016-2022. Będą pomocne przy pozyskiwaniu przez gminę Brwinów środków zewnętrznych.

Znaczna część sołectw gminy Brwinów posiada już swoje plany odnowy miejscowości. Dokumenty te pomogły m.in. przy pozyskaniu prawie 1,5 mln zł dofinansowań unijnych na budowę Orlika w Żółwinie, świetlicy oraz placu zabaw w Owczarni, chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach, boiska wielofunkcyjnego w Parzniewie. Dzięki funduszom z PROW udało się także zagospodarować teren wokół OSP Biskupice oraz przeprowadzić rewitalizację Pałacu Toeplitza w Otrębusach.

Opracowane dokumenty zawierają charakterystykę miejscowości Krosna i Moszna, ich historię, analizę zasobów, określenie mocnych i słabych stron, planowane kierunki rozwoju na najbliższe lata. W tworzenie planów odnowy miejscowości po raz kolejny zaangażował się radny powiatowy Mariusz Baranowski, który opracował obydwa dokumenty przy współpracy sołtysów Jarosława Wiśniewskiego i Jana Wojciechowicza.

Miejscowości Krosna i Moszna sąsiadują ze sobą, zamieszkuje je ponad 600 osób. Krosna to malownicza miejscowość mająca za sobą bogatą historię. Pierwsze zapisy pochodzą z XV wieku. Był to wówczas folwark zajmujący się produkcją rolną. Wiek XIX to czas intensywnego rozwoju wsi za sprawą budowy cukrowni w sąsiedniej wsi Płochocin. Powstała też bocznica kolejowa i kolejka wąskotorowa służąca do transportu buraków do cukrowni. Na terenie Krosny w okresie międzywojennym powstały dwie duże cegielnie. W latach 50. XX wieku w cukrowni wybuchł pożar i została ona zamknięta, a w cegielniach zaprzestano produkcji. Od tego momentu wieś stała się miejscowością typowo rolniczą.

Także sołectwo Moszna posiada bogatą historię. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1333 r. W średniowieczu rozwijała się za sprawa położenia na szlaku komunikacyjnym łączącym dwie siedziby książęce: Czersk i Płock. W XIX wieku położona przy trakcie pocztowym łączącym Warszawę z Grodziskiem Maz. stała się siedzibą gminy, do której należały okoliczne wsie, w tym Brwinów. Przez ponad 90 lat, do 1997 r. funkcjonowała tam szkoła. Obecnie miejscowość Moszna to przede wszystkim tereny inwestycyjne. Wokół charakterystycznego, widocznego z odległości kilkudziesięciu kilometrów komina nieukończonej elektrociepłowni, powstały m.in. hale magazynowe i centra logistyczne.

W planach na najbliższe lata jest m.in. przebudowa ok. 2,5 km ulicy Słonecznej we wsi Krosna i Moszna (od skrzyżowania z drogą powiatową przy OSP Moszna do bloków w Krosnach Parceli), modernizacja budynków socjalnych, rozbudowa sieci wodociągowej, oświetlenie ulic, budowa strefy rekreacyjnej i ciągów pieszo-rowerowych, ogrodzenie terenu i modernizacja budynku OSP Moszna, a także budowa obwodnicy wsi Moszna, która pozwoli na wyprowadzenie ze wsi ruchu samochodów ciężarowych w kierunku węzła autostrady A2.


Plan odnowy miejscowości Krosna [PDF]

Plan odnowy miejscowości Moszna [PDF]