Gmina Brwinów w 2014 roku blisko 25% wszystkich wydatków planuje przeznaczyć na inwestycje. Będzie to przede wszystkim realizacja projektów związanych z oświatą oraz gminnymi drogami.


W budżecie gminy Brwinów ponad 21 mln zł zostało zarezerwowane na inwestycje. Część z nich jest kontynuacją działań prowadzonych w ubiegłym roku, część się dopiero rozpocznie poprzez przygotowanie dokumentacji projektowych i ogłoszenie przetargów, a sama ich realizacja rozłożona będzie w czasie.
Lista planowanych zadań:
• zakończenie budowy przedszkola w Brwinowie,
• wykonanie elewacji budynku przedszkola przy ul. Lilpopa,
• rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Otrębusach. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 16 mln zł. Budowa ma się zakończyć w 2015 r.
• przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przebudowane zostaną ulice Moczydłowskiego i Lipowa. Zyskają m.in. skrzyżowania wyniesione zapewniające bezpieczeństwo osobom poruszającym się w tym rejonie. Powstanie nowa zatoka autobusowa i nowe ogrodzenie szkoły.
•  przebudowa ulic Łomżyńskiej (odc. Ciechanowska-Wileńska) oraz Płockiej (odc. Wileńska-Gliniana) w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika oraz odtworzenia odwodnienia,
• przebudowa w latach 2014-2015 fragmentu ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. 11 listopada do osiedla „Źródlane” wraz z kanalizacją deszczową oraz ulic Zgoda i Armii Krajowej,
• rozpoczęcie przebudowy ulic Łosia i Zamkowej w Otrębusach, Wiosennej i Piłsudskiego w Kaniach (lata 2014-2016)
• budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy ul. Biskupickiej w ramach projektu „Brwinowskie Glinianki”
• budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego we współpracy z gminą Błonie, który połączy Czubin z Rokitnem, na odcinku od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do drogi wojewódzkiej nr 700 w Rokitnie oraz w pasie drogi powiatowej 1509W na odcinku od DPS do skrzyżowania z drogą gminną w Czubinie,
• rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy wsi Moszna, której realizacja przewidziana jest na lata 2014-2016,
• zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Domaniewie, Domaniewku i Mosznie.
 
Poza tym kontynuowana będzie budowa wodociągów, prace w remizach OSP, a także zakupiony zostanie samochód bojowy dla strażaków i in.
 
Gmina Brwinów nie ustaje w staraniach o środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację innych zadań. W pierwszych dniach 2014 r. otrzymała informację o przyznanej dotacji na projekt „Pola Parzniewskie”. Zakłada on m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowgo z Brwinowa do Parzniewa. Więcej informacji wkrótce.