Radni na ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miejskiej w Brwinowie przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli on na staranie się o dofinansowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument potrzebny, aby w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 można było ubiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej. To nie pierwszy plan dotyczący gospodarki niskoemisyjnej przyjęty przez gminę Brwinów. Radni uchwalili już podobny dokument w 2014 roku. W ubiegłym roku Ministerstwo wprowadziło jednak nowe wytyczne i konieczne było dostosowanie planu do aktualnych wymogów. Nowy, dopracowany dokument przyjęty w grudniu 2015 roku został poszerzony o opinie ekspertów.
 
PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Pierwsza część opracowania charakteryzuje gminę Brwinów. Na emisję dwutlenku węgla wpływa wzrost liczby mieszkańców, gospodarstw domowych, obiektów mieszkalnych oraz samochodów. W drugiej części dokumentu zaprezentowany został raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii elektrycznej oraz gazu. Wskazano działania, które mogą ograniczyć rosnącą emisję CO2 na terenie gminy. Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich finansowania, które powinny sprzyjać realizacji założonych celów.
 
Co więc można planować? Wśród działań, które będą mogły liczyć na dotację, znajdzie się m.in. ocieplanie budynków, modernizacje kotłowni, montaż kolektorów słonecznych wspierających ogrzewanie ciepłej wody. W strategię zmniejszenia emisji gazów wpisuje się też przesiadanie się z samochodu na rower, by dojechać do celu lub przynajmniej do przystanku komunikacji zbiorowej. Sprzyjać temu mają powstające ścieżki rowerowe. Szczegółowe warunki otrzymania dotacji (także przez osoby indywidualne) ustalane będą w ogłaszanych przez WFOŚiGW konkursach dotacyjnych.
 
Gmina Brwinów od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Większość z nich to działania inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynków komunalnych oraz wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W Brwinowie powstanie też pierwszy budynek użyteczności publicznej w standardzie pasywnym: w hali sportowej przy ZS nr 1 zostaną zastosowane rozwiązania pozwalające na duże oszczędności energii.