W wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych pomogą mieszkańcom gminy Brwinów pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. Można się będzie z nimi spotkać w Brwinowie w marcu i kwietniu.

W sobotę 7 marca 2015 roku w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie w godz. 9.00-13.00 zorganizowany zostanie dzień otwarty. Będzie można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2014 skorzystać z pomocy pracowników Urzędu w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach dnia otwartego odbędzie się szkolenia na temat Krok po kroku jak rozliczyć PIT za rok 2014 drogą elektroniczną Szkolenie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu nr 313 (III piętro).

Pierwszy możliwy termin zasięgnięcia porady na temat rozliczenia podatku PIT w Brwinowie to czwartek 12 marca 2015 roku. W godz. 10.00-15.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie (pokój 005, parter). Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych na drukach formularzy oraz on-line.

W dniach 13-15 marca Urząd Skarbowy w Pruszkowie planuje zorganizowanie konsultacji w Galerii Brwinów przy ul. Grodziskiej 46.

Dodatkowy dyżur pracowników Urzędu Skarbowego odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 17.30 w sali GOK w Brwinowie. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiona zostanie prezentacja przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Będzie można również wyjaśnić wątpliwości i skonsultować swoje zeznanie za 2014 r. z możliwością jego wysłania przez Internet. Ponadto omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT, w tym korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności oraz zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od stycznia 2015 r.
Ostatnią szansę na konsultacje podatkowe mieszkańcy gminy Brwinów będą mieć na tydzień przed upływem ostatecznego terminu rozliczenia z fiskusem. 23 kwietnia pracownik Urzędu Skarbowego ponownie dyżurował będzie w Urzędzie Gminy Brwinów w godz. 10.00-15.00.

Więcej informacji o składaniu zeznań podatkowych przez Internet można znaleźć na stronach: www.e-deklaracje.gov.pl.

Nowe przepisy dotyczące zmian w składaniu formularzy, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku dostępne są również na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników

Osoby, które mieszkają na terenie gminy Brwinów, a nie zameldowały się tu na stałe i składały dotychczas PIT podając adres spoza gminy Brwinów, powinny przy okazji tegorocznych rozliczeń wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3: w części dotyczącej miejsca zamieszkania należy wskazać faktyczny adres zamieszkania, bez względu na miejsce zameldowania. Dzięki temu część płaconych  podatków dołoży się do gminnego budżetu co pozwoli na sfinansowanie np. ważnych inwestycji oświatowych i drogowych.

Formularz ZAP-3
Przykład wypełnienia formularza