W wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych pomogą mieszkańcom gminy Brwinów pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie. Najbliższy dyżur w poniedziałek 23 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie przyjeżdżają do Brwinowa, by pomóc mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji podatkowych. Najbliższy ich dyżur odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 17.30 w sali GOK przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiona zostanie prezentacja przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Będzie można również wyjaśnić wątpliwości i skonsultować swoje zeznanie za 2014 r. z możliwością jego wysłania przez Internet. Ponadto omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT, w tym korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności oraz zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od stycznia 2015 r.

Kolejną szansę na konsultacje podatkowe mieszkańcy gminy Brwinów będą mieć na tydzień przed upływem ostatecznego terminu rozliczenia z fiskusem. 23 kwietnia pracownik Urzędu Skarbowego dyżurował będzie w Urzędzie Gminy Brwinów w godz. 10.00-15.00.

Więcej informacji o składaniu zeznań podatkowych przez Internet można znaleźć na stronach: www.e-deklaracje.gov.pl.

Nowe przepisy dotyczące zmian w składaniu formularzy, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku dostępne są również na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników