Do wypełnienia rozliczenia rocznego PIT pozostało coraz mniej czasu. W czwartek 18 kwietnia w godz. od 10.00 do 15.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie. Mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać pomoc przy składaniu deklaracji podatkowych na drukach formularzy oraz on-line.

Osoby, które mieszkają na terenie gminy Brwinów, a nie zameldowały się tu na stałe i składały dotąd PIT podając adres spoza gminy Brwinów, powinny przy okazji tegorocznych rozliczeń wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3: w części dotyczącej miejsca zamieszkania należy wskazać faktyczny adres zamieszkania, bez względu na miejsce zameldowania. Dzięki temu część płaconych  podatków dołoży się do gminnego budżetu.

Formularz ZAP-3