Do świętowania 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na brwinowskim Rynku zapraszają harcerze ZHP z Hufca Pruszków. 



Po mszy św., która zostanie odprawiona w kościele św. Floriana w Brwinowie o godz. 10.00, uroczystości przeniosą się pod Pomnik Niepodległości. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów rozpocznie się piknik harcerski: poczta polowa i strzelnica ASG to tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji. Podobnie jak dwa lata temu można będzie odwiedzić punkt sanitarny, w którym harcerze będą instruować, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Będzie można również skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Dla młodych uczestników uroczystości harcerze przygotowali gry tematyczne i konkurs plastyczny. Dla wszystkich przewidziana jest gorąca grochówka. 


Organizator pikniku – Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków – otrzymał dotację w ramach wspierania działalności pożytku publicznego przez gminę Brwinów.