Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów będą uczestniczyć wiosną w nauce pływania w ramach projektu „Pływam z klasą”. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 „Pływam z klasą” to projekt realizowany ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Brwinów znalazł się wśród 60 samorządów, które w nowym roku skorzystają z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota blisko 74 tys. zł będzie przeznaczona na naukę pływania dla dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Brwinów. Projekt realizowany będzie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2015 roku. Wiadomo już, że jesienią w nauce pływania w ramach przyznanego dofinansowania wezmą udział obecni uczniowie klas „0”. Łącznie z zajęć na basenie skorzysta 435 uczniów.

Naukę w wodzie poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Gmina Brwinów zapewni uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie, a opiekę nad dziećmi będą sprawować opiekunowie oraz wolontariusze (rodzice i nauczyciele z poszczególnych szkół).

Nauka pływania na basenie odbywać się będzie dwa razy w tygodniu. Każde dziecko spędzi w wodzie łącznie 20 godzin.

Głównym celem projektu „Pływam z klasą” jest nabycie przez pierwszoklasistów umiejętności pływania. Zajęcia na basenie przyczyniają się do rozwoju aktywności sportowej i uczą dzieci dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Nauka bezpiecznego zachowania podczas korzystania z akwenów wodnych będzie przydatna również w dorosłym życiu.

To już trzeci z rzędu sukces gminy Brwinów w konkursie dotacyjnym ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki. W ubiegłych latach zostały zrealizowane dwa projekty pn. „Pływam pierwsza klasa” i „Pływam jak delfin”. – Jesienią 2013 r. z bezpłatnej nauki pływania skorzystała grupa ówczesnych pierwszoklasistów ze wszystkich czterech naszych szkół podstawowych (roczniki 2006-2007), jesienią 2014 r. grupa obecnych trzecioklasistów (roczniki 2005-2006). Program zamierzamy kontynuować w kolejnych latach – podsumowuje dobrą passę w pozyskiwaniu dotacji na sport burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.

– Zajęcia na pruszkowskiej pływalni cieszyły się powodzeniem i przyniosły oczekiwane efekty. Ponad 30 uczniów, którzy byli uczestnikami projektu pn. „Pływam jak delfin”, nie tylko nauczyło się dobrze pływać, ale też zdobyło karty pływackie – informuje Katarzyna Karpińska z Referatu Oświaty Urzędu Gminy Brwinów.

Całkowity koszt realizacji projektu „Pływam z klasą” wyniesie szacunkowo 160 000,00 zł. Gmina Brwinów planuje realizację tego zadania ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków własnych. (PR)