Gmina Brwinów zakończyła prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie parku przy dworku Toeplitza w Otrębusach. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się nimi objąć ponad 350 drzew.  

Pałacyk Toeplitza to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Otrębusach. Swoją siedzibę mają tu ośrodek zdrowia, biblioteka oraz poczta. Budynek otacza piękny park, w którym dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały wykonane m.in. cięcia pielęgnacyjne, techniczne i redukcja koron ponad 350 drzew. Dodatkowo z drzew zdjęto jemiołę, a kasztanowce zabezpieczono przed szkodnikami. Zostały też założone wielosezonowe pułapki feromonowe, a konserwacji i pielęgnacji poddano drzewa, w koronach których znajdują się gniazda. Prace były prowadzone jesienią, poza okresem lęgowym ptaków.  

Gmina Brwinów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40 645 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 45 162,36 zł. Jest to kolejna dotacja na pielęgnację drzew w gminie Brwinów. Kilka lat temu gmina otrzymała prawie 400 000 zł na pielęgnację ponad 400 pomników przyrody.