W październikowej audycji na antenie Radia Bogoria gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: Sylwia Wiłkojć-Kowalska - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Marzena Wysocka z Gminnego Ośrodka Kultury oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński.Część I


Część II


Część III