Dzieci z nowych osiedli w Parzniewie uczą się obecnie w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie lub w szkołach na terenie Pruszkowa. Znając potrzebę rozbudowania infrastruktury oświatowej, gmina Brwinów przygotowuje się do wybudowania szkoły i przedszkola przy ul. Przyszłości.

Jednym z zadań gminy Brwinów w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” jest opracowanie dokumentacji pod budowę obiektów oświatowych w Parzniewie. Pierwszym krokiem było pozyskanie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych pod budowę szkoła i przedszkola. Teraz został ogłoszony przetarg. Oferent zobowiązany jest do stworzenia projektów konstrukcyjnych budynków szkoły i przedszkola oraz ich projektów architektoniczno-budowlanych wraz z niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Musi też opracować projekt zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, układem drogowym (ciągami pieszo-jezdnymi, zjazdem z drogi powiatowej, miejscami parkingowymi) oraz zapleczem sportowym m.in. z boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do piłki nożnej oraz bieżnią.

Zespół szkół w Parzniewie utworzą szkoła podstawowa i gimnazjum.  Mają one zostać zaprojektowane jako jedna bryła z możliwością rozbudowy. Przy szkole powstanie sala gimnastyczna wraz z widownią na ok. 75 osób. Czterooddziałowe przedszkole łączyć się będzie z nowo powstałym budynkiem szkoły poprzez wspólne zaplecze kuchenne. Każdy z tych obiektów będzie zaprojektowany w standardzie pasywnym, tak aby miał wysoką termoizolacyjność i niskie zużycie energii na cele grzewcze.  

Parzniew to miejscowość w gminie Brwinów, w której najszybciej przybywa nowych mieszkańców. Powstają tu duże osiedla mieszkaniowe. Istnieje więc potrzeba rozbudowania infrastruktury oświatowej. Gmina Brwinów, zgodnie z uchwalonym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, planuje wybudować obiekty oświatowe przy ul. Przyszłości w latach 2017-2020.

Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dokumentacja projektowa nowej inwestycji może powstać do połowy lutego 2016 r. Oferty na jej wykonanie można składać do 26 czerwca do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów.