Straż Miejska w Brwinowie prowadzi w sklepach oraz kioskach na terenie gminy działania pod hasłem „STOP 18”. Jest to akcja skierowana do sprzedawców. Strażnicy miejscy zwracają uwagę na zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.


Autorzy ogólnopolskiego programu STOP 18 podkreślają, że obowiązujące w Polsce prawo jest dobre, ale dużo gorzej wygląda kwestia jego stosowania. Ciągle jeszcze dzieci i młodzież mogą dokonać zakupu papierosów w wielu punktach handlowych, a dorośli lekceważą problem, uważając, że sięgnięcie po papierosa przez nastolatki jest „niegroźne”. W ten sposób wielu młodych ludzi wpada w nałóg, który w późniejszym wieku powoduje ciężkie schorzenia.
 
Strażnicy miejscy, odwiedzający sklepy i kioski na terenie gminy Brwinów, przypominają o obowiązujących przepisach. Sprzedawcy powinni zwracać uwagę na wiek klientów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości mają prawo wylegitymować młodo wyglądające osoby, które chcą kupić wyroby tytoniowe. Nie wolno sprzedawać papierosów dzieciom i młodzieży, nawet gdy nastolatki twierdzą, że dokonują tego zakupu na prośbę rodziców. Do końca grudnia strażnicy odwiedzili 48 punktów sprzedaży. Większość reagowała na początku zaskoczeniem, ale po uzyskaniu informacji wszystkie placówki chętnie zadeklarowały przystąpienie do akcji. Dołączają się do niej także sprzedawcy e-papierosów i liquidów, którzy widzą sens prowadzenia akcji STOP 18 także w tym segmencie rynku. Na witrynach sklepów i kiosków w gminie Brwinów można już zobaczyć naklejki mówiące o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Przypominają one sprzedawcom o ich obowiązkach, a młodych klientów zachęcają: „Potwierdź pełnoletność – okaż dokument tożsamości”.

To jeszcze nie wszystkie działania Straży Miejskiej w Brwinowie, związane z realizacją Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tematyka szkodliwości palenia papierosów poruszana jest też przy okazji prowadzenia zajęć w szkołach przez koordynatora ds. profilaktyki. Komendant Tomasz Kowalski wyjaśnia: „Przez około 10 lat prowadziłem działania tego typu, pracując w Stołecznej Straży Miejskiej , a ponieważ akcja ta zawsze spotykała się z dużym poparciem i przychylnością przedsiębiorców sprzedających wyroby tytoniowe postanowiłem kontynuować ją na terenie gminy Brwinów. Akcję „STOP 18” rozpoczęliśmy tutaj pod koniec 2014 r. W 2015 r. będzie prowadzona dalej, dopóki  funkcjonariusze nie odwiedzą wszystkich placówek wprowadzających do obrotu tytoń i wyroby tytoniowe i będzie ponawiana co roku przez strażników rejonowych. W wyniku jej systematycznego prowadzenia spodziewamy się odpowiedzialnych zachowań ze strony sprzedawców w postaci odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim, a także legitymowania młodzieży w przypadku wątpliwości co do ich wieku. W przypadkach ujawnienia wykroczeń przeciwko zapisom ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych strażnicy będą stosowali sankcje karne przewidziane kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.”