Obchodzony 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem narodowym. W  centralnych obchodach w Warszawie uczestniczyli uczniowie z brwinowskich szkół: ZS nr 1 i 2 oraz LO. Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku poświęconym żołnierzom wyklętym na warszawskim Bemowie.

- Prawość w myśleniu i odwaga w działaniu to dwa najważniejsze przymioty żołnierzy wyklętych - mówił podczas mszy w katedrze polowej WP bp Józef Guzdek. Członkowie niepodległościowego podziemia zostali przez komunistyczne władze PRL „wyklęci” i wyrzuceni poza margines społeczeństwa. Ustanowione w ubiegłym roku święto narodowe służyć ma przywracaniu pamięci o ich niezłomności i patriotyzmie. Na zaproszenie prezesa warszawskiego oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Waldemara Kruszyńskiego w centralnych uroczystościach w Warszawie uczestniczyła reprezentacja Brwinowa: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz nauczyciele i młodzież z brwinowskiej Jedynki, Dwójki oraz LO im. Iwaszkiewicza.


Na Placu Piłsudskiego miała miejsce uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wśród składających wieńce i kwiaty byli prezydent RP Bronisław Komorowski, przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz innych organizacji kombatanckich, a także samorządów – wśród nich gminy Brwinów – oraz młodzieży. Obecne były poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 1, Gminazjum nr 2 oraz LO im. Iwaszkiewicza. Część uczniów udała się wraz z delegacjami i Prezydentem RP na Mokotów, gdzie pod murem więzienia przy Rakowieckiej oddano hołd przywódcom WiN straconym 1 marca 1951 r. Kwiaty złożono również przed pomnikiem, który został w ubiegłym roku odsłonięty przy ul. Żołnierzy Wyklętych na warszawskim Bemowie.

O ile można mieć zastrzeżenia co do odgórnego zmniejszania liczby godzin historii w szkołach, o tyle nie ulega wątpliwości, że w Brwinowie są nauczyciele, którzy swój zawód traktują jako powołanie i starają się, by młodzież mogła poszerzać swoją wiedzę i spotykać się ze świadkami historii. W uroczystościach z okazji święta narodowego 1 marca uczestniczyli: dyrektor LO Katarzyna Baczyńska i zastępca dyrektora ZS nr 1 Anna Kurman oraz nauczyciele liceum: Bernard Malinowski i Krzysztof Rytel, a także Aldona Pomianowska z ZS nr 2.