Ulice Wiejska, Przejazdowa i Bukowa w Otrębusach zostaną wkrótce przebudowane. Urząd Gminy Brwinów ogłosił przetarg na wykonanie tych dróg.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,2 mln zł pozyskanemu przez gminę Brwinów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”, możliwa będzie przebudowa ul. Wiejskiej – jednej z głównych dróg gminnych przebiegających przez Otrębusy w kierunku Podkowy Leśnej. W ramach pozyskanego dofinansowania podpisano już umowę na przebudowanie ulicy Lilpopa w Brwinowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do ul. Piastowej oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastową do skrzyżowania z ulicą Raszyńską. Dokończenie prac w ul. Lilpopa możliwe będzie po zakończeniu spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów. Drogowcy wejdą również na ul. Łosia w Otrębusach. Docelowo mają zostać przebudowane ulice tworzące główny ciąg komunikacyjny między drogą wojewódzką nr 719 w Brwinowie, drogą wojewódzką nr 720 ul. Natalińską w Otrębusach oraz ul. Bukową w Podkowie Leśnej.
 
Obecnie poszukiwany jest wykonawca przebudowy ulic: Wiejskiej, Przejazdowej i Bukowej. Zakres prac obejmie przebudowę konstrukcji jezdni na całej długości od skrzyżowania z ul. Natalińską, przez ul. Przejazdową do torów WKD i za nimi do granicy z Podkową Leśną wraz z dojazdami i dojściami do posesji. Plany uwzględniają pojawienie się trzech wyniesionych skrzyżowań oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy przedszkolu samorządowym. Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej i Przejazdowej, a remont zostanie skoordynowany z pracami, które na przejeździe kolejowym planuje WKD.
 
Oferty w przetargu na przebudowę ulic można składać do 25 czerwca br. do godz. 13.00. Jeżeli od razu wybrany zostanie wykonawca, prace będą mogły ruszyć w wakacje. Zakończenie robót planowane jest na koniec września br.
 
To już kolejna tego typu dotacja dla Brwinowa. W ciągu ostatnich dwóch lat w ramach schetynówek dofinansowano przebudowę drogi prowadzącej z Brwinowa do Parzniewa, ulic Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach.