Gmina Brwinów jest inicjatorem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie propozycji Polskiej Grupy Energetycznej, dotyczącej ustalenia zasad korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej oraz słupów energetycznych. Podpisanie umowy wg zasad PGE oznaczałoby dla samorządów wydatek rzędu kilkuset tysięcy rocznie.

Samorządy płacą obecnie za zużycie energii potrzebnej dla oświetlenia dróg i miejsc publicznych. W listopadzie otrzymały z PGE nowy dokument: propozycję umowy i wyliczenie kosztów opłat za korzystanie ze słupów i opraw oświetleniowych. Dla gminy Brwinów oznaczałoby to konieczność wyłożenia dodatkowo ok. 800 tys. zł rocznie. Ponieważ sytuacja prawna nie jest w tej kwestii jednoznacznie uregulowana, a tak duży dodatkowy wydatek jest problemem dla wszystkich samorządów, burmistrz Arkadiusz Kosiński wystąpił z inicjatywą nawiązania współpracy w naszym regionie.
Przedstawiciele okolicznych gmin, którzy uczestniczyli w spotkaniu w Otrębusach w dniu 13 grudnia, podpisali dokument określający wspólne stanowisko. Wskazuje on m.in. na konieczność poprzedzenia negocjacji z PGE rzetelną inwentaryzacją słupów i punktów oświetleniowych. Podpisanie umowy w zaproponowanym kształcie byłoby dla samorządów niekorzystne i spowodowałoby konieczność wyasygnowania na jej realizację dodatkowych środków – kosztem innych, potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Sygnatariusze wspólnego stanowiska – reprezentanci miast i gmin Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Raszyn, Stare Babice i Teresin – upoważnili burmistrza gminy Brwinów koordynowania dalszej współpracy w tej kwestii.