Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów podmiotów gospodarczych. Do przedsiębiorców działających w gminie Brwinów również trafiają oferty komercyjne.

Minister Gospodarki prowadzi nieodpłatnie Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to publiczny rejestr podmiotów podejmujących działalność gospodarczą jednoosobowo oraz wspólników spółek cywilnych. Na rynku pojawia się jednak coraz więcej firm komercyjnych o nazwach podobnych do CEIDG, które proponują przedsiębiorcom odpłatną rejestrację w ich bazach danych.  

Do przedsiębiorców w Brwinowie również trafiają takie oferty. Zamieszczane w rejestrach informacje powielają ogólnodostępne informacje zawarte w CEIDG. Ministerstwo Gospodarki przypomina, że tego typu bazy danych mają charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z formalnoprawnymi zasadami. Przekazanie takim firmom informacji oraz wniesienie ewentualnych opłat jest dobrowolną decyzją każdego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o wpisach do CEIDG zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.