W czwartek 13 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Brwinowie kończąca czteroletnią VI kadencję.    Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki przedstawili zebranym swoje sprawozdania, w których podsumowali 4 lata wspólnej, dobrej współpracy. Burmistrz w swojej prezentacji mówił o zrealizowanych inwestycjach w Brwinowie i sołectwach, na które udało się pozyskać kilkadziesiąt dofinansowań zewnętrznych. Przewodniczący dziękował radnym za udział w wielu wydarzeniach: uroczystościach oficjalnych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące pracy Rady Miejskiej w Brwinowie. Odbyło się 58 sesji VI kadencji podczas których zostało przyjętych 639 uchwał. Tylko dwie uchwały zostały odrzucone.

Na zakończenie burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Sławomir Rakowiecki, dziękując za współpracę i działania na rzecz rozwoju gminy, wręczyli radnym pamiątkowe upominki.


Prezentacja burmistrza
Prezentacja przewodniczącego