Zakończył się remont remizy OSP w Biskupicach. Wiele prac wykonali społecznie sami strażacy: teraz mogą być dumni z osiągniętego efektu.

Remont polegał na całkowitej wymianie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, zamontowaniu izolacji cieplnej dachu oraz wykonaniu podbitki dachowej i stropowej wewnątrz budynku. W trakcie remontu wykonano wymianę przyłącza energetycznego oraz rozdzielni głównej elektrycznej – wylicza prezes OSP w Brwinowie Krzysztof Newen. Prace związane z remontem dachu oraz roboty elektryczne kosztowały ok. 25 tys. zł. Połowa tej kwoty pochodziła z funduszu sołeckiego Biskupic na 2012 rok, a reszta – z budżetu gminy Brwinów. Już rok wcześniej, myśląc z wyprzedzeniem o remoncie remizy, mieszkańcy Biskupic przeznaczyli ponad 12 tys. zł na zakup materiałów do planowanego remontu. Roboty wykończeniowe w budynku, z użyciem materiałów zakupionych ze środków gminy Brwinów, zostały przeprowadzone w ramach prac społecznych. – Widać ogrom prac wykonanych przez druhów OSP w Biskupicach – podkreśla z dumą Krzysztof Newen. Efekty kapitalnego remontu są kapitalne – potwierdzają wszyscy, którzy mogli już podziwiać odnowioną remizę.